អំពីយើងខ្ញុំ - ម៉េងលី ម៉ូតូ | Mengly Moto - Buy and Sell Motorcycles in Cambodia.


ម៉េងលី ហៅជ្រុយ យើងខ្ញុំមាន ទិញ លក់ និងបង់រំលស់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ ផ្ទះលេខ160. 162Eo ផ្លូវ182 កែង161. សង្កាត់បឹងព្រលិត ខណ្ឌ7មករា ភ្នំពេញ។

1. ​ លក្ខ័ណនៃការបង់រំលស់

-       ករណីទី១៖ ដោយប្រើ ឯកសារងាយៗដូចជា
👉 អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
👉 សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវស្នាក់នៅ
👉 និងលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ

-  ករណីទី២៖ ​អ្នកបង់រំលស់មានជំរើសបង់បានរយះពេលចាប់ពី 6ខែ ទៅ1>2>3ឆ្នាំ ដោយមិនត្រូវការមានអ្នកធានា និង កក់ប្រាក់មុននោះទេ គ្រាន់តែយកឯកសារមកដាក់ពីព្រឹកនិងបានម៉ូតូនៅពេលល្ងាច។ ដោយត្រូវការឯកសារងាយៗ3ចំនុចដូចជា
  1️ អត្តសញ្ញាណបណ័្ណខ្មែរ រឺ ប៉ាស់ស្ព័រ
  2️សៀវភៅស្នាក់នៅ រឺ សំបុត្រកំណើត
  3️លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ រឺ ចុងសន្លឹកបើកប្រាក់ខែ រឺ របាយការណ៍បើកប្រាក់ខែពីធានាគារ។
បញ្ជាក់ៈ អ្នកនៅខេត្ត មកធ្វើការនៅភ្នំពេញក៏អាចបង់បានដែល អោយតែបានបំរើការងារចាប់ពី 6ខែ ឡើងទៅ។ បើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៏ចង់ទិញនិងបង់រំលោះម៉ូតូ

-       ករណីទី៣៖ តម្រូវអោយមានលុយចូលរួមមុន ចាប់ពី 20% ដល់ 50% និងមានឯកសារភ្ជាប់មកជាមួយដូចជា
1. 👉ក្នុងករណីបង់មុន 20% ទៅ 40% ឯកសារដែលត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយរួមមាន៖ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ + សៀវភៅគ្រួសារ នឹងអ្នកធានាម្នាក់។
2. 👉 ក្នុងករណីបង់មុន 50% ឯកសារដែលត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយរួមមាន៖ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ+ សៀវភៅគ្រួសារ នឹងមិនត្រូវការអ្នកធានាទេ។

-       ករណីទី៤៖ មិនបាច់មានលុយមុនក៏បានដែរ ពីរទៅបីថ្ងៃបានម៉ូតូហើយ ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែភ្ជាប់មកជាមួយដូចជា៖
o   អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
o   សៀវភៅគ្រួសារ, សៀវភៅស្នាក់នៅ រឺសំបុត្រកំណើត រួមជាមួយលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ ចុងសន្លឹកបើកលុយ នឹងកាតការងារ។

2. ​ លេខទួរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

💁ខ្សែទំនាក់ទំនងទី១💁ខ្សែទំនាក់ទំនងទី២
💁ខ្សែទំនាក់ទំនងទី៣
💁ខ្សែទំនាក់ទំនងទី៤
💁ខ្សែទំនាក់ទំនងទី៥
   សូមអគុណសំរាប់ការគាំទ្ររបស់លោកអ្នក!

                
 

Start typing and press Enter to search