សេវាបង់រំលស់ម៉ូតូ ❌មិនត្រូវកាលុយបង់មុន ❌មិនត្រូវកាអ្នកធានា - ម៉េងលី ម៉ូតូ | Mengly Moto - Buy and Sell Motorcycles in Cambodia.


ម៉េងលី ម៉ូតូ


📣សេវាបង់រំលស់ម៉ូតូ ❌មិនត្រូវកាលុយបង់មុន ❌មិនត្រូវកាអ្នកធានា
📣មានម៉ូតូចាស់អាចយកមក ដូរឡើងសេរីថ្មីបាន
📣❌មិនចាំបាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំ❌ មិនចាំបាច់តម្កល់ឯកសាសុីន
📣ស្នាក់នៅ បន្ទប់ជួល ផ្ទះជួលក៏បង់បាន
📣បង់ប្រចាំខែចាប់ពី 50$ ឡើងទៅ
👩‍🏭អ្នកធ្វើការោងចក្រ 👮‍♂️ធ្វើសន្តិសុខ 👨‍🔧បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន 👩‍🌾អ្នកលក់ដូរកសុីគ្រប់ប្រភេទ ....អាចបង់រំលស់បានទាំងអស់
❗️រាល់ពត៌មានបន្ថែមសូមខល ឬ chat ចូល 📩
☎️ ☎️ ☎️099 818198 - 093 372446 - 088 3366818- ព៌ត័មានលំអិត Tel: 0883366818, 099818198, 093372446


- អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ 160Eo, ផ្លូវ 182, សង្កាត់ បឹងព្រលឹត2, ខ័ណ្ឌ 7មករា, រាជធានី​ភ្នំពេញ

- No160Eo, Street 182, Boeng Prolit, Khan 7 Makara, Phnom Penh

Share this

Our Website ម៉េងលី ម៉ូតូ | Mengly Moto - Buy and Sell Motorcycles in Cambodia. won't respond to any video on out website. We just sharing in Entertientment popurse only. All video are host on Youtube,Vimeo,Facebook,Vidme and Googledrive. If you found out that this video is under your copyright please use contact form, we will review and delete this video. Do not copy or take videos from us without permission we will claim up you as copyright .
 

Start typing and press Enter to search