អស់កង្វល់បងៗនៅផ្ទៈជួល❌ មិនមានលុយកក់❌ មិនមានអ្នកធានា❌ - ម៉េងលី ម៉ូតូ | Mengly Moto - Buy and Sell Motorcycles in Cambodia. ម៉េងលី ម៉ូតូ


      តេីធ្វើមិចបានម៉ូតូជិះភ្លាមដោយមិនបាច់មានលុយចូលរួម?

      - អស់កង្វល់បងៗនៅផ្ទៈជួល❌ មិនមានលុយកក់❌ មិនមានអ្នកធានា❌

      🎉🎉🎉មានការថែមជូនជាពិសេសសំរាប់អតិថិជនដែលបានជាវម៉ូតូ 🌺នៅហាងម៉េងលី (ហៅជ្រុយ)

- ព៌ត័មានលំអិត Tel: 0883366818, 099818198, 093372446


- អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ 160Eo, ផ្លូវ 182, សង្កាត់ បឹងព្រលឹត2, ខ័ណ្ឌ 7មករា, រាជធានី​ភ្នំពេញ

- No160Eo, Street 182, Boeng Prolit, Khan 7 Makara, Phnom Penh

Share this

Our Website ម៉េងលី ម៉ូតូ | Mengly Moto - Buy and Sell Motorcycles in Cambodia. won't respond to any video on out website. We just sharing in Entertientment popurse only. All video are host on Youtube,Vimeo,Facebook,Vidme and Googledrive. If you found out that this video is under your copyright please use contact form, we will review and delete this video. Do not copy or take videos from us without permission we will claim up you as copyright .
 

Start typing and press Enter to search