សេវាកម្ម ទិញ លក់ និងបង់រំលស់ ម៉ូតូ រថយន្ត គ្រប់ប្រភេទ - ម៉េងលី ម៉ូតូ | Mengly Moto - Buy and Sell Motorcycles in Cambodia.សេវាកម្ម ទិញ លក់ និងបង់រំលស់ ម៉ូតូ  គ្រប់ប្រភេទ

លោកអ្នក អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមការងារយើងខ្ញុំ តាមរយៈលេខទួរស័ព្ទ និងគេហទំព័រ Facebook Page ដូចខាងក្រោម៖

  1. ម៉េងលី ហៅជ្រុយ

ដែលមានលេខទួរស័ព្ទទំនាក់ទំនងៈ 098 97 12 12, 078 65 80 80, 067 55 55 58
គេហទំព័រ Facebook Page : ម៉េងលី ហៅជ្រុយ

  1. ហាងលក់ម៉ូតូ ម៉េងលី ហៅជ្រុយ

ដែលមានលេខទួរស័ព្ទទំនាក់ទំនងៈ 011 606 969, 093 775 580, 097 762 2999

  1. ម៉េងលី ហៅជ្រុយ បង់រំលោះម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ

ដែលមានលេខទួរស័ព្ទទំនាក់ទំនងៈ 099 81 81 98, 081 26 11 55, 011 24 55 88

  1. ម៉េងលី ហៅជ្រុយ លក់ម៉ូតូ

ដែលមានលេខទួរស័ព្ទទំនាក់ទំនងៈ 099 818 198, 093 372 446, 088 336 6818

  1. S.M បង់រំលស់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ

ដែលមានលេខទួរស័ព្ទទំនាក់ទំនងៈ 070 210 898, ☎017 281 268, ☎097 73 67 800

  1. ML បង់រំលស់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ

ដែលមានលេខទួរស័ព្ទទំនាក់ទំនងៈ 011 606 969, ☎093 775 580, ☎0977 622 999

ដែលមានអាសយដ្ឋាន៖: #No 160-162Eo, St.182/161, នៅជិតស្តុបអូឬស្សី, ជាប់ផ្សារទំនើបអូរឡាំព្យា, ក្រុងភ្នំពេញ

សេវាកម្ម ទិញ លក់ និងបង់រំលស់ រថយន្ត គ្រប់ប្រភេទ

រិតតែរីករាយជាមួយសេវាកម្មទិញ លក់ និងបង់រំលស់រថយន្តថ្មីៗ ជាមួយហាងយើងខ្ញុំ លោកអ្នកអាចទិញ ឫធ្វើការបង់រំលស់បានរហ័សទាន់ចិត្ត តាមរយៈ Facebook Page ឈ្មោះ ម៉េងលី លក់រថយន្ត។ លោកអ្នកក៏អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទិញ និងលក់ តាមរយៈទួរស័ព្ទលេខៈ ️012999933, ️078818198, ️093818198, ️016302737។

ដែលមានទីតាំងស្ថិតផ្ទះលេខ No. 167Eo St.215  206, ផ្សាដើមគរ (ខាងត្បូងផ្សាដេប៉ូ), រាជធានីភ្នំពេញ.
សូមអគុណ!

Share this

Our Website ម៉េងលី ម៉ូតូ | Mengly Moto - Buy and Sell Motorcycles in Cambodia. won't respond to any video on out website. We just sharing in Entertientment popurse only. All video are host on Youtube,Vimeo,Facebook,Vidme and Googledrive. If you found out that this video is under your copyright please use contact form, we will review and delete this video. Do not copy or take videos from us without permission we will claim up you as copyright .
 

Start typing and press Enter to search